วิสัยทัศน์

คนพิการมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอิสระอย่างอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้อย่างเท่าเทียม 2.ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ 3.พัฒนาองค์กร ให้เป็นบ้านพำนักพักพิง แก่ คนพิการ ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ค่านิยม

FIRST ที่หนึ่ง F= Faithful ทำงานด้วยความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร I= Integration ให้บริการประทับใจ R= Responsibility ความรับผิดชอบ S= Standard of Service มีมาตรฐานการให้บริการ T= Teamwork การทำงานเป็นทีม

Youtube

ประกาศ

กิจกรรมที่จะมาถึง

12

สิงหาคม

วันเสาร์

กิจกรรมวันแม่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการได้ร่วมจุดเทียนชัยและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป้าหมาย คนพิการในสถานคุ้มครองฯ จำนวน ๔๙๐ คน การดำเนินกิจกรรม...

 ลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Rate this article (0 Votes)
Hit: 1486
0
0
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
05

ตุลาคม

วันพฤหัสบดี

วันออกพรรษา

ฟังเทศน์มหาชาติวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ...

 ลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Rate this article (0 Votes)
Hit: 1206
0
0
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
03

พฤศจิกายน

วันศุกร์

กิจกรรมสีสันวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง...

 ลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Rate this article (0 Votes)
Hit: 1368
0
0
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที

ลงนามสมุดเยี่ยมผู้ทำบุญ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 "กลุ่มเพื่อนวัชรินทร์" สัญญาว่าถ้ามีแรง มีลมหายใจ วันเกิดผมจะทำแบบนี้ทุกๆปี และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รวมถึงแฟนผมและครอบครัว ที่สนับสนุนซึ่งเยอะมากๆ บอกเลยที่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าเอ่ยชื่อคงไม่หมดแน่นอน ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมกับผมร่วมบริจาค คงรู้คงทราบตลอดครับ ขอส่งผลบุญนั้นให้มีแต่ความสุขกายสุขใจกันทุกคนนะครับ

บริจาคเงินและเลี้ยงอาหาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น. บริษัท พราวิเนีย จำกัด ร่วมกับศิษย์พราวิเนีย และทีมงาน ได้บริจาคเงิน และสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ขอบุญนี้ถึงทุกคนทุกท่านเทอด สาธุๆๆ

บริจาคเงินและสิ่งของ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา พวกเราชาวสโตนบีลีฟเวอร์และ คณะร้านวิปัสนา ประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาธิ ทีวี และหม้อหุ้งข้าว

ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ

เครือข่าย ทรัพยากร

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว